13 ноември 2008

Мъжете са много странни, нямам предвид само тези, които идват в „Копакабана ", а всички, които съм позна­вала досега. Способни са да се бият, да крещят, да заплашват, а умират от страх пред една жена. Може би не пред тази, за която са се оженили, но винаги има някоя жена, която ги плаши и ги под­чинява на всички свои капризи, била тя и собстве­ната им майка.

Паулу Куелю, "Единайсет минути"

Няма коментари: