25 ноември 2008

Печелещият реагира.
Губещият понася.

Печелещият намира решение на всеки проблем.
Губещият намира проблем във всяко решение.

Печелещият ти казва : "Мога ли да ти помогна?"
Губещият ти казва : "Това не е моя работа"

Печелещият мисли : "Не е лесно, но е възможно."
Губещият мисли : "Може би е възможно, но е прекалено трудно."

Печелещият винаги има идея.
Губещият винаги има извинение.

Няма коментари: