25 ноември 2008

Пред човека има три пътя да се научи да действа разумно:

първия път е път чрез размисъл - той е най - благородният,
втория е пътя на имитацията - той е най - лесният,
третия е пътя на опита - той е най - горчивият.

Конфуций

Няма коментари: